Поиск
Список музеев
Главная > Список музеев > Светлогорский район > Светлогорский историко-краеведческий музей > Для специалистов
Светлогорский историко-краеведческий музей
Для специалистов

Научная работа и публикации

 1. Тэхналагічныя  прыёмы  вытворчасці  посуду  на  зарубшещам  паселішчы Дражня у верхнім Падняпроўі - Весці АН Дубіцкая Н.М. 1988, №2.
 2. Ксензов  В.П.   Раннемезолитические   поселения  Михайловка  и  Королева Слобода нар. Березине. - Древности Белоруссии и Литвы. Мн. 1982.
 3. Віталій   Гузанаў   «Адысей   з   Беларусі).   Документальная   аповесць.   Мн. Полымя, 1993 г., с. 280-283.
 4. Карнажыща K.I. Аграрная рэформа у Бабруйскім старостве i эканамічнае становішча яго насельніцтва з ХVII да паловы XIX ст. Мн., 1931. с. 162, 189.
 5. Парычы у ХVII стагоддзі -  Гісторыя Беларусі ў дакументах i матэрыялах. т. 1,
  Мн. 1936 г.
 6. Кернажыцю К. Бабруйскае староства у ХVII стагоддзі (Звестю аб Шащлках i іншых вёсках Светлагорскага раёна).
 7. Маслюкоў Т. На зямлі дрыгавічоў. Наша мясцовасць у канцы ХVII  пачатку XX ст. Ранак плюс. 1996 г., №37, 38.
  Грабянчук I. Як на пачатку стагоддзя абуджалася цікавасць да гісторыі роднага краю. Народная воля. 1998 г. 19 сакавжа. - с. 3.
 8. Грабянчук I. 3 гісторьп рэлігіі на Светлагоршчыне. Вячэрняя газета. 1998 г. №11 сакавпс. - с. 2.
 9. Хом1ч А. Адкуль Яны прыйшлі "Усталяванне i распаўсюджанне каталіцкай канфесіі на Светлагоршчыне ХVII  - пач. XX ст. Рэпен весці. 1998 г. №1 красавік.
 10. Парычы, Светлагорск. (карта псторыка-этнаграф1чных рэпенау). Этнаграфія Беларусі Энцыклапедыя. Мн., БелСЭ, 1989. - с. 152, 188.
 11. Пра С. Дзекабрыст М. Пушчын. Газ. Ann камунізму. 1983 г. 8 студзеня.
 12. Ждановіч М. У светлага горада - светлыя ява i мара. Рэспубліка. 2006 г. 20 верасня, с. 3.
 13. Вольсю В.Ф. Падарожжа па краіне беларусаў. Нарысы. Мастацтва. Мн. Юнацтва, 1997 г.-с. 238.
 14. А Рогалеў. Шащлю: яшчэ раз пра праходжанне старадаўняй назвы. Газ. Агш камунізму, 1990 г. 14 ліпеня.
 15. Грэбянчук I. Светлагорск. Беларусю гістарычны чacoпic. 1997 г., №3, - с. 105-110.
 16. Сщэр I., Раманоускі Б. Светлагорск: горад жыве па cвaix законах. Газета Свабода 1995 год №16, 6 мая.
 17. Якабсон А.С. Духам сільны, душой багаты. Неман. 2006 г. с. 79-89.
 18. Клыга  К.   Пушчыны   i   Парычы:   эпоха.   Народная   газета.   2005   г.   15 кастрычніка.
 19. Марчанка!  Новыя гарады Беларусі.  (Светлагорск).  Беларускі гістарычны часопіс 1996 г. №2. - с. 184-185.
 20. Рогалеў А. Колькі гадоў Светлагорску. Гомельская праўда, 1990 г. 30 жніўня.
 21. Грыцкевіч. Пошук горада Kaзiмipa. Краязнаўчая газета, 2006 г. №39, - с. 6.
 22. Каваленка А. Дзве  экспедыцыі. Газ. Светлагорскія навіны №109, 2006 г. 26 верасня.
 23. Романцов В. Шатилки - Светлогорск: что в имени Вашем. - Ранак плюс, №2, 3 январь 2007 г.
 24. Горбачев Н. Светлая явь древних Шатилок. Нефтяник Полесья. 1998 г. №2, с. 42-45.
 25. Романцов В. Казимир: возвращение затерянного города. Ранак плюс. №35 30 августа 2006 года.
 26. К.Новожилова.   Белорусский   археолог  ищет  в  зоне   потерянный   город. Комсомольская правда, 22 августа 2006 г.
 27. Пирштук Б.К. Мой светлый города. Народная газета 10 декабря 2004 г. Историко-документальная хроника « Память» т.1, Мн., Беларусь, 2000 г. Историко-документальная хроника «Память», т. 2, Мн., Беларусь, 2003 г.
История музея
Выставки
Коллекции
Контакты
Гомельский областной исполнительный комитет, 2007
Контактная информация
Дизайн и разработка БЕЛТА